Friday, September 3, 2010

Mesyuarat

Gambar Mesyuarat Majlis Guru Bimbingan Dan Kaunseling Peringkat Negeri Johor yang di adakan di Pejabat Pelajaran Daerah Kluang Pada Hari Khamis, 2hb.September 2010 Jam 9.00 pagi hingga jam 1.15 t.hari. Mesyuarat ini dihadiri oleh semua Pengerusi MGKK Daerah dan Pegawai Kaunseling dan Kerjaya PPD daerah seluruh Negeri Johor. Terdapat 18 perkara yang telah disentuh oleh Pen.Pengarah Kaunseing JPNJ iaitu Tn. Haji Rozman Bin Harun. Apa yang paling penting adalah tentang pemantauan PPD ke sekolah untuk memantau Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah seluruh negeri Johor. Berikut adalah format pemantauan diharap semua guru bimbingan dan kaunseling daerah Johor Bahru mengambil berat frmat berikut untuk tindakan seterusnya.


Instrumen Pemantauan
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

BAHAGIAN  A   :  MAKLUMAT  AM

1.  DAERAH  :
2. SEKOLAH :

3. NAMA PENGETUA / GURU BESAR:

4. NAMA GURU BIMBINGAN DAN      KAUNSELING
N0. KAD PENGENALAN
KELULUSAN
AKADEMIK BERKAITAN

14 M/ PJJ / Sepenuh Masa
DILANTIK/ BELUM DILANTIK GBK SEPENUH MASA
TARIKH LANTIK SEPENUH MASA
MENGAJAR
(BIL WAKTU MENGAJAR ) / TIDAK MENGAJAR
E-MAIL
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.  BIL MURID
LELAKI :

PEREMPUAN :
JUMLAH :
6.  BIL GURU
LELAKI :

PEREMPUAN :
JUMLAH :
7.  BILANGAN STAFF SOKONG    :

8. BILIK KAUNSELING
  * ADA   / TIADA
8.  NAMA GURU KAUNSELING/
     BIMBINGAN YANG DISELIA :BAHAGIAN  B :    MAKLUMAT KHAS

Arahan :    Beri nilaian mengikut skala berikut :

                     5 :  Sangat Cemerlang       4 :  Cemerlang        3 :   Baik           2  :   Memuaskan         1   :    Kurang Memuaskan


Bil
Item  / Perkara
Ada

Tiada
SKALA
Catatan/ Komen
5
4
3
2
1
1
KAJIAN KEPERLUAN
2
PERANCANGAN  TAHUNAN2.1  PROGRAM AKADEMIK
2.2  PROGRAM KERJAYA
2.3  PROGRAM PSIKOSOSIAL
2.4  PROGRAM KEIBUBAPAAN
2.5  PROGRAM KEPEMIMPINAN
2.6  PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/
3
CARTA ORGANISASI JK BIMBINGAN & KAUNSELING
4
VISI DAN MISI FOKUS UNIT BIMB. & KAUNSELING
5
SISTEM FAIL DAN MAKLUMAT
5.1  REKOD SESI

5.2  LAPORAN SESI

5.3  SURAT MENYURAT

5.4  JK KAUNSELING

5.5  KEWANGAN ( PCG )

5.6  FAIL BIDANG

5.7  FAIL AM

5.8  LAPORAN AKTIVITI/ PROGRAM

5.9  SURAT PEKELILING

5.10  BUKU PELAWAT
6
PERKHIDMATAN BIMBINGAN / KAUNSELING6.1  BUKU REKOD PERKHIDMATAN
6.2  SESI KAUNSELING/BIMBINGAN INDIVIDU
6.3  SESI KAUNSELING/BIMBINGAN  KELOMPOK
6.4  BORANG-BORANG PERKHIDMATAN
6.5  REACH - OUT PERKHIDMATAN
6.6  JADUAL PERKHIDMATAN
7
PELAKSANAAN PROGRAM AKADEMIK & PENILAIAN
8
PELAKSANAAN PROGRAM  KERJAYA8.1  MAKLUMAT KERJAYA
8.2  AKTIVITI KERJAYA DAN PENILAIAN
8.3  INVENTORI KERJAYA
9
PELAKSANAAN PROGRAM PSIKOSOSIAL DAN PENILAIAN
10
PELAKSANAAN PROGRAM KEPEMIMPINAN DAN PENILAIAN
11
PELAKSAAAN PROGRAM KEIBUBAPAAN DAN PENILAIAN
12
PELAKSANAAN PROGRAM PEND. PENCE. DADAH DAN PENILAIAN
13
PELAKSANAAN SESUATU PROGRAM INOVASI DAN PENILAIAN
14
PROGRAM PRS
14.1  PERANCANGAN PROGRAM
14.2  PELAKSAANAAN PROGRAM  DAN PENILAIAN
14.3  DATA PRS
15
BILIK KAUNSELING15.1  KONDUSIF DAN TERAPUTIK
15.2  TERATUR DAN KEMAS
15.3  BERMAKLUMAT
15.4  KEMUDAHAN-KEMUDAHAN 
16
GURU KAUNSELING/ BIMBINGAN16.1  PENAMPILAN DIRI16.2  DIKENALI / POPULARITI
16.3  SIKAP
16.4  KREATIF DAN INOVASI
16.5  KEISTIMEWAAN KHAS
17
PENGAGIHAN DAN PERANCANGAN KERJA

JUMLAH MARKAH
Cadangan : _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

NAMA PENYELIA :  _______________________________________________________________________________________________

TARIKH PENYELIAAN : ____________________________       MASA PENYELIAAN : __________________________________________


TANDA TANGAN PENYELIA : __________________________________


TANDA TANGAN PENGETUA/ GURU BESAR : ___________________________________                          

RH/ JPN JOHOR / PEMANTAUAN DAN PENGANUGERAHAN

No comments: